Cases

Vi skaber løsninger sammen

Hos Caretaker udvikler vi løbende nye løsninger i samarbejder med vores kunder. Vi har projekter, der spænder fra rådgivning, drift og vedligehold til udvikling af nye it-løsninger.
I vores cases kan du læse, hvordan vi sammen med en række kunder har udviklet effektive og fleksible løsninger tilpasset deres behov.

Da rotterne fik QR-koder

Kloakfolkene i Esbjerg Kommune har haft travlt. I forbindelse med det lovpligtige krav om rottespærre ved alle kommunale ejendomme, blev alle kommunens skelbrønde forsynet med rottespærrer og unikke QR-koder.

Læs mere om QR-koder

Udvikling af driftsmodulet

Caretaker har i samarbejde med Kolding Kommunes ejendomscenter udviklet modulet Drift til registrering af pasnings-, styrings- og overvågningsopgaver. Disse opgaver varetages af personalet i kommunens Teknisk Service. Aktiviteterne er afgørende for gode brugeroplevelser og tilfredsstillende totaløkonomi.

Læs mere om driftmodulet

Optimering af bygningssyn

I Fredensborg Kommune havde man et ønske om, at få en ekstern leverandør til at foretage bygningssyn på alle skoler, for at få et overblik over vedligeholdstilstanden af klimaskærme, indvendige overflader og indvendige bygningsdele. Vedligeholdsaktiviteterne skulle efterfølgende lægges ind i Caretaker på lokaleniveau..

Læs mere om bygningssyn

Best Practice for stamdata

Stamdata er hjertet i Caretaker. En række vigtige muligheder og begrænsninger kommer fra vores valg af stamdata. Eller med andre ord: Hvilket niveau skal vi beskrive på og hvordan får vi størst mulig fordel og værdi af vores stamdata? For bedre at forstå betydningen – og mulighederne – følger nedenfor en beskrivelse af Best Practice på området.

Læs mere om stamdata

Energi, forsyning og sensorer

Caretaker Forsyning henvender sig til de kunder, der arbejder med registrering af energiforbrug og bearbejdning af forbrugsdata, dvs. energistyring hvor der ligger et stort økonomisk potentiale. Værdien opstår, når energidataene kan bruges til at identificere energispildet og levere besparelser. Og her spiller Caretaker en vigtig rolle i analysen og genereringen af data.

Læs mere om energi, forsyning og sensorer

Økonomistyring

Caretakers måske største styrke er, at porteføljen kan integreret med en fælles økonomistyring der løbende holder styr på budgetterne – hvad er planlagt, hvad er igangsat og hvad er færdiggjort. Det er derfor muligt på daglig basis at få det samlede overblik over ejendomscentrets økonomi.

Læs mere økonomistyring