Da rotterne fik QR-koder

Caretakers portaler

Caretaker Mobil har tre indgangsportaler til henholdsvis eksterne leverandører, driftsfolk og medarbejdere i ejendomscentret.

Kloakfolkene i Esbjerg Kommune har haft travlt. I forbindelse med det lovpligtige krav om rottespærre ved alle kommunale ejendomme, blev alle kommunens skelbrønde forsynet med rottespærrer og unikke QR-koder.
QR-koden kobler den enkelte rottespærre elektronisk sammen med Caretakers stamdatamodul, hvor alle rottespærrerne er blevet oprettet og registret med lokalisering, stamdata og billeder.

Registreringen optimerer arbejdsgangene ved det halvårlige eftersyn. Tilsynsfolkene skal blot skanne QR-koden på deres tablet eller smartphone, hvorefter de får direkte adgang til et tilsynsskema, hvor der kan registreres rottefund eller andre fejl og mangler. Dataene registres i vedligeholdsmodulet med det samme uden alt papirarbejdet, som ellers vil besværliggøre og forsinke arbejdet.
Medarbejderne i ejendomsforvaltningen får samtidig elektronisk adgang til materialet, så de f.eks. kan oprette rekvisitioner, føre statistik over skelbrøndenes tilstand eller se registrerede rottefund på et oversigtskort.

QR-koderne har stor anvendelse i ejendomsforvaltningerne

Med baggrund i den samme tankegang og teknik, har andre kommuner implementeret QR-koder til periodiske eftersyn af f.eks. tekniske anlæg, sprinkleranlæg og kommunale legepladser. Skemaerne er fleksible og kan tilrettes efter hvilken type af tilsyn, som man ønsker at bruge QR-koderne til.
Er det kommunens egne ejendomsfolk, som udfører eftersynene, kan QR-teknikken kobles direkte sammen med Caretaker Mobil, så eftersyn, registrering, planlægning af aktivitet, rekvirering af håndværker osv. kan udføres i en samlet optimeret arbejdsgang. Det er desuden muligt, at tilknytte QR-kodens GPS-position, og derved undgås mange mangel- eller fejlfyldte oplysninger angående beliggenheden mm.

Kun fantasien sætter grænserne

Ved hjælp af QR-koder eller GPS-lokalisering kan man registre og lave dataopsamling på alle installationer og anlæg i kommunen eller hos boligforeningen. Det er kun et spørgsmål om, hvor detaljeret stamdata er og hvor langt den menneskelige fantasi rækker. F. eks. kan nævnes:

  • Fejl og mangler indmeldt af brugere og borgere
  • Rundering og tjek af legepladser.
  • Tjekskemaer til egenkontrol af køle- og fryserum eller vandkvaliteten i svømmehallen.
  • Periodisk eftersyn og smøring af porte mm.
  • Elevatoreftersyn.

Løsninger der relaterer

Stamdata: Udgangspunktet for at høste fordelene

Alle data om ejendomsporteføljen samlet et sted. Det grundlæggende modul i Caretaker er Stamdata.

Service: Overblik over og optimering

Service letter planlægning og opfølgning på eksternes bidrag til god Facility Management.

Leverandør: Dynamisk og retfærdig brug af eksterne

Leverandørmodulet i Caretaker sikrer gennemskuelig anvendelse af eksterne leverandører.