Løsninger

Løsninger

Caretaker består af en række Facilities management-moduler, som kan kombineres efter behov. Sammenhængene i modulerne er genvejen til intelligent ejendomsdrift. Idet de skaber en cirkel af handlinger, hvor der er tænkt drift og facilities management hele vejen rundt.

 

Stamdata: Udgangspunktet for at høste fordelene

Alle data om ejendomsporteføljen samlet et sted. Det grundlæggende modul i Caretaker er Stamdata.

Drift: Planlægning og gennemførelse af optimal drift

Driftsmodulet støtter vejen hen mod en bedre drift: Hvad enten det er planlagte eller akutte aktiviteter.

Service: Overblik over og optimering

Service letter planlægning og opfølgning på eksternes bidrag til god Facility Management.

Vedligehold: Styr på værdier og aktiviteter

Vedligeholdsmodulet i Caretaker er både strategisk og operationelt: Sikring af værdier på langt sigt …

Leverandør: Dynamisk og retfærdig brug af eksterne

Leverandørmodulet i Caretaker sikrer gennemskuelig anvendelse af eksterne leverandører.

Areal: Intelligent optimering af arealerne og anvendelsen

Bedre udnyttelse af arealerne giver større brugertilfredshed og bedre driftsøkonomi.

Forsyning: optimering af energi- og miljøforhold

Caretakes modul Forsyning baserer sig på direkte import af data fra forsyningen.

Økonomi: samlet overblik og fuld sammenhæng

Økonomimodulet skaber en fælles virkelighed i tekniske og økonomiske systemer.

Andre Caretaker løsninger der relaterer

F. eks. Caretakers Projektløsning som er enstrenget opfølgning på projekter …