Optimering af bygningssyn

Caretaker Mobil

Caretaker Mobil har tre indgangsportaler til henholdsvis eksterne leverandører, driftsfolk og medarbejdere i ejendomscentret.

I Fredensborg Kommune havde man et ønske om, at få en ekstern leverandør til at foretage bygningssyn på alle skoler, for at få et overblik over vedligeholdstilstanden af klimaskærme, indvendige overflader og indvendige bygningsdele. Vedligeholdsaktiviteterne skulle efterfølgende lægges ind i Caretaker på lokaleniveau.

Til det formål standardiserede vi bygningssynet i Caretaker Mobil. Da vi lavede de første prøvesyn, gjorde værktøjerne og standarderne, at det tog ca. en halv time at syne et lokale og taste det ind i systemet. Det optimerede vi, ved dels at optimere applikationen i Caretaker Mobil og dels ved at optimere proceduren for gennemgang af et lokale, bl.a. med standardiserede materialer og overflader på bygningsdelene, så vi til sidst endte med at et lokale kunne synes på ca. 5 minutter.

Det gav en åbenlys besparelse på tidsrammen for bygningssynene, og samtidig en stor sidegevinst, da der kunne foretages bygningssyn på lokalerne på hverdage, uden det greb forstyrrende ind i undervisningen.
Med den nye applikation blev der hurtigt synet 10 skoler med tilsammen over 2000 lokaler.

Caretaker Mobil

Er I stadig afhængige af papir og pen, når I er på bygningssyn? Er tegninger og instruktioner arkiveret hjemme på kontoret, når I har brug for dem? Skal I overføre billeder manuelt, når I er tilbage på kontoret? Det er ikke den mest effektive måde at arbejde på. Med Caretaker Mobil forlænger I rækkevidden af jeres Caretaker-løsning fra Pc’en på skrivebordet til tablets og smartphones ude i marken uafhængigt af tid og sted.

Caretaker Mobil er designet til at vise og redigere jeres ejendoms-, drift- og vedligeholdsinformationer på håndholdte apparater som tablets og smartphones. Caretaker Mobil er optimeret til brug i marken og til touchskærme. Caretaker Mobil er let at bruge og understøttes af talegenkendelse, hvilket kan eliminere slå- og stavefejl, som kan være meningsforstyrrende, samtidig med at det giver en mærkbar tidsbesparelse.

Caretaker Mobil er en fleksibel samling af værktøjer rettet mod specifikke arbejdsgange i ejendomsdriften. Der findes værktøjer til integration med tegnings- og dokumentarkiver, registreringer til planlagt vedligehold, dokumentation af skader, rekvirering af håndværkere – og listen bliver løbende udbygget.
Hver medarbejder kan få tildelt adgang til netop de værktøjer og de ejendomme, som vedkommende har brug for. I værktøjerne kan skærmbillederne tilpasses individuelt, så kun relevante oplysninger vises og kan redigeres. Dermed opnås en meget fleksibel løsning, som er tilpasset den enkelte medarbejders behov.
Caretaker Mobil synkroniserer hele tiden med Caretaker databasen og data er derfor altid opdaterede i både værktøjerne og databasen.

Flere grunde til at vælge Caretaker Mobil

  • Registrér, prissæt og planlæg aktiviteter
  • Rekvirér håndværkere og entreprenører
  • Tag billeder og tilknyt dem direkte til stamdata, aktiviteter og rekvisitioner
  • Slå op i tegningsarkivet og redline eksisterende tegninger
  • Slå op i luftfotos og kort over ejendommen
  • Tilret skærmbilleder, så de passer til den enkeltes behov

Løsninger der relaterer

Stamdata: Udgangspunktet for at høste fordelene

Alle data om ejendomsporteføljen samlet et sted. Det grundlæggende modul i Caretaker er Stamdata.

Vedligehold: Styr på værdier og aktiviteter

Vedligeholdsmodulet i Caretaker er både strategisk og operationelt: Sikring af værdier på langt sigt …

Økonomi: samlet overblik og fuld sammenhæng

Økonomimodulet skaber en fælles virkelighed i tekniske og økonomiske systemer.