Energi, forsyning og sensorer

Caretaker Forsyning

Løs mere om løsningen
Caretaker Forsyning

Caretaker Forsyning henvender sig til de kunder, der arbejder med registrering af energiforbrug og bearbejdning af forbrugsdata, dvs. energistyring hvor der ligger et stort økonomisk potentiale. Værdien opstår, når energidataene kan bruges til at identificere energispildet og levere besparelser. Og her spiller Caretaker en vigtig rolle i analysen og genereringen af data.

I samarbejde med Esbjerg Kommunes ejendomscenter har Caretaker udviklet en løsning til energi og klima-styring, så vores kunder kan få overblikket over forbruget af vand, varme og el i deres ejendomsportefølje.

Vi har deltaget som rådgivere og udviklere af modulet, ved at skabe overblikket over mulighederne og vise, hvordan Caretaker kan hente data fra forsyningsvirksomhederne via vores import-interface.

I modsætning til andre systemer, så henter Caretaker data direkte fra forsyningsselskaberne for f.eks. vand, varme og el. Data hentes direkte fra deres database, og Caretaker kan desuden opsamle og konsolidere data fra flere forskellige systemer, så man slipper til for etablering og vedligeholdelse af egne opsamlingssystemer, hvilket er et kæmpe besparelsesmoment.
Der hentes data fra hovedmålere, men data kan splittes op til egne CTS-anlæg, hvorved data kan opdeles i forbrug fra f.eks. svømmehal, sportshal og resten af skolen.
Når modulet er etableret, kan man følge med i forbruget af el, varme, gas og CO2-udledningen. Og dermed følge udviklingen i klimaplanernes krav om nedsætning af CO2 forbruget.
Man kan desuden hente data helt ned på timeniveau, så man kan se forbruget fordelt hen over døgnet, og dermed medtænke det i sine energibudgetter. Det kan f.eks. være tomgangsforbrug som observeres og nedbringes. Eller rumfølere som kan måle bevægelse og CO2-koncentrationen i lokalet, og dermed indirekte registrere brugen af lokalerne, så varmeforbruget kan nedbringes.

Energi- og vandmålere er dog kun begyndelsen for hvilke sensor-data, der kan opsamles i Caretaker om enheder og bygninger. Sensorer bliver billigere og billigere, så udfordringen er, at sorterer i hvilke data, som er interessante og hvordan de skal tolkes i forbindelse med arealoptimering, kalenderstyring, udlejning mm.

Det handler kort sagt om at få aktiveret de mange data, der bliver genereret hver dag, da der ligger et stort økonomisk potentiale i energistyring. Værdien opstår, når energidataene kan bruges til at identificere energispildet og levere besparelser. Og her spiller Caretaker en vigtig rolle i analysen og genereringen af data.

Løsninger der relaterer

Forsyning: optimering af energi- og miljøforhold

Caretakes modul Forsyning baserer sig på direkte import af data fra forsyningen.

Areal: Intelligent optimering af arealerne og anvendelsen

Bedre udnyttelse af arealerne giver større brugertilfredshed og bedre driftsøkonomi.

Økonomi: samlet overblik og fuld sammenhæng

Økonomimodulet skaber en fælles virkelighed i tekniske og økonomiske systemer.