Portaler

Til leverandører, driftsfolk og ejendomscentret.

Caretaker Vedligehold

Læs mere om løsningen
Caretaker Vedligehold

Caretaker Mobil har tre indgangsportaler til henholdsvis eksterne leverandører, driftsfolk og medarbejdere i ejendomscentret. Alle brugere kan via web indmelde eftersyn, problemer eller opgaver til ejendomsafdelingen. Samtidig med at ejendomscentret løbende kan følge den enkelte opgaves status og planlagte udførelse.

Øget tilgængelighed

Caretaker Mobil er udviklet specielt til serviceafdelinger og medarbejdere med ansvar for service, drift og vedligehold af en ejendom.
Modulet er 100% integreret med den database som øvrige Caretaker moduler anvender. Caretaker Mobil kan således gøre gør brug af basisoplysninger om ejendomme, bygninger, afsnit, lokaler og bygningsdele i Caretaker-databasen.
Alle opgaver og tilhørende oplysninger ligger centralt i Caretaker databasen og er tilgængelig online til enhver tid via Caretaker Mobil. Det eneste der kræves, er en computer med en browser for at kunne logge på systemet.

De eksterne leverandører kan oprette aktiviteter som eftersyn, forebyggende vedligehold og oprettende vedligehold i Caretaker. Samt uploade dokumenter og tegninger til aktiviteterne.

Serviceafdelingen kan kommunikere direkte med brugeren via systemet. Herved sparer teknikerne tid der ellers ville skulle anvendes til besvarelse af telefoniske opkald der i øvrigt ofte afbryder teknikerne i den opgave de er ved at udføre.

Drifts- og vedligeholdsopgaver, der er planlagt via Caretakers Vedligeholdsmodul, kan overføres til Caretaker Mobil, således at vedligeholdstemaet og teknikere kan kommunikere og informere hinanden omkring de planlagte service- og vedligeholdsopgaver.

Bedre kommunikation og dokumentation

Elektronisk registrerede opgaver giver basis for en mere sikker kommunikation, idet fejl som følge af vanskelig læsbarhed minimeres. Endvidere kan historik om udførte job automatisk journaliseres, når opgaven meldes udført.
Brugerfladen er enkel og overskuelig. Dette forenkler og minimerer tidsforbrug til brugerens indmelding af opgaverne.